Telefontid

Der er telefontid hverdage mellem kl. 08.00-11-45, onsdag dog kl. 08.00-09.00. Lægerne kan ikke kontaktes direkte på telefon, men sekretæren kan lægge besked til lægen om at ringe tilbage til patienten. Kommunikation med lægen udover fremmøde konsultationer bedes fortrinsvis foretaget via E-kommunikation. Når telefonen er lukket, henviser telefonsvaren til Lægernes Telefonpasning på 66 14 14 33.

Konsultation i klinikken

Konsultationer afvikles efter tidsbestilling. Sen eller tidlig konsultation til de af vores patienter, som grundet arbejde har svært ved at komme i den almindelige åbningstid, kan arrangeres efter aftale. Hvis der ikke er aftalt andet, vil der normalt være afsat 10-15 minutter til en konsultation. Hvis du har flere spørgsmål eller problemer, anbefales det derfor, at de vigtigste udvælges, så der kan være tid til en grundig behandling af disse. Vi tilbyder mulighed for videokonsultation og aftalt telefonkonsultation. Videokonsultation skal være aftalt, og det er en lægefaglig vurdering, om videokonsultationen er relevant. Aftalt telefonkonsultation kan tilbydes til borgere uden videoadgang eller borgere, der ikke kan gennemføre en videokonsultation, fordi de ikke har MitID/ikke kan assisteres af sundhedspersonale.

Akut lægehjælp

Ved behov for akut lægehjælp samme dag, kontaktes klinikken mellem kl. 08.00-09.00. Akuttider ligger primært dagligt kl. 11.00-11.30. I tidsrummet kl. 16.00-08.00 + lørdag, søndag og helligdage henvises til lægevagten Region Syddanmark (telefon 70110707) https://www.laegevagten.dk/kontakt-laegevagten/region-syddanmark

Sygebesøg

Lægen kommer på sygebesøg, når patienten af medicinske årsager ikke har mulighed for at komme til konsultation i klinikken. Hvis sygdommen tillader det, vil det altid være bedst at komme i klinikken, fordi undersøgelsesmulighederne og udstyr her giver mulighed for en mere præcis undersøgelse og behandling.

Afbud

Såfremt du er blevet forhindret i at møde op til aftalt konsultation, bedes du melde afbud i så god tid som muligt, således at vi kan tilbyde andre patienter den ledige tid.

Fravær

Konsultationen vil være lukket i dage eller uger i forbindelse med ferie eller lægefaglige kurser. Vi bestræber os på at varsle patienterne i god tid både gennem opslag og på denne hjemmeside. Der vil også være tydelig henvisning til stedfortræderne.

Mobiltelefoni

Sluk venligst mobiltelefonen mens du opholder dig i klinikken.

Receptbestilling

Receptfornyelse foregår primært ved planlagt konsultation. Har du en kronisk lidelse, som kræver fast medicinering eller bruger p-piller skal du minimum til kontrol i klinikken 1 gang årligt - i den forbindelse vil vi betræbe os på, at forny dine recepter, så du har npk medicin til næste aftalte kontrol. Undtagelsesvis ex. ved psykisk syge eller gangbesværede, kan der laves specifik aftale med lægen om, at receptfornyelse ikke behøver at foregå ved konsultation i klinikken.

Smertestillende og afhængighedsskabende medicin

Sundhedstyrelsen har i 2019 udsendt nye retningslinjer, der betyder, at hvis du får smertestillende-, beroligende- eller sovemedicin samt medicin for ADHD skal du have en konsultation i klinikken før hver receptfornyelse mhp behandlingsplan og evt. aftrapningsplan. Nærmere orientering finder du via nedstående links, eller ved henvendelse i klinikken. Patientfolder; https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2019/Vanedannende_medicin_A5_folder_web.ashx?la=da&hash=E90C9FB6B520EABF8BA401B95AA523818DE86B83%20 Læse helevejledningen her; https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209474 Da håndkøbs smertestillende medicin (pamol + ipren), udover mindste pakkestørrelse, nu er på recept vil man også skulle til en konsultation ved ønske om recept herpå. Dette er et krav fra Sundhedsstyrelsen. Vi kan således ikke blot lave recepter på store pakker paracetamol over telefonen, når der er lavet en lov om det modsatte. I langt de fleste tilfælde vil det dog ikke være et problem at få en recept.

Prøvesvar og hjemmeside

Vi sender altid ale prøvesvar på mail. Vi anbefaler derfor, at alle vores patienter er oprettet på vores hjemmeside. Det er muligt at stille enkle spørgsmål til lægen vis hjemmesiden. Det er ligeledes muligt at bestille tid via hjemmesiden. Kontakt via hjemmesiden kan ske hele døgnet, men der kan først forventes svar efter op til 2 arbejdsdage. Al kommunikation via hjemmesiden forgår i et krypteret miljø, og der er derfor ingen fare for, at andre læser dine personlige oplysninger.

Speciallæge og fysioterapi

Undertiden kan det være nødvendigt at henvise videre behandling hos læger inden for andre specialer eller til fysioterapeut. En vurdering af behovet herfor kræver sædvanligvis forudgående konsultation i klinikken. For medlemmer af sygesikringsgruppe 1 er reglerne således, at den praktiserende læge skal foretage en lægelig vurdering af behovet herfor. Medlemmer af sygesikringsgrupe 2 kan frit henvende sig til alle speciallæger uden en hevisning fra en praktiserende læge. Behandling ved fysioterapeut med tilskud kræver altid lægehenvisning.

Graviditetsundersøgelser

Når du kommer til 1. graviditetsundersøgelse i 8.- 9. uge er første konsultation hos vores medicinstuderende eller sygeplejersken. Her vil der blive taget blodprøver, målt blodtryk, vejes og påbegyndt vandre- og svangrejournal. Du skal have lavet en urinprøve og stille den på toilettet før du kommer ind. Du skal desuden have noteret sidste menstruations 1. dag mhp at sygeplejersken kan udregne hvor lang i gravidteten du er. Ugen efter kommer du ind til lægen hvor papirerne færdigøres og du får blodprøvesvar. Papirerne sendes derefter til fødeafdelingen og jordmodercenteret, som indkalder dig via e-boks. Du skal selv bestille tid i klinikken til efterfølgende 2. graviditetsundersøgelse i uge 25, og 3. graviditetsundersøgelse i uge 32. Husk altid at stille urinprøve på toilettet før du kommer ind til undersøgelsen. 8. uger efter fødslen tilbydes efterfødselsundersøgelse i klinikken inkl. gynækologisk undersøgelse og planlægning af fremtidig prævention. Vedr. kost og vitamintilskud før, under og efter graviditeten henvises til Sundhedsstyrelsens brochure https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2016/Sunde_vaner_f%C3%B8r-under-og-efter-graviditet.ashx?la=da&hash=4CFF4DC7B44333B7DE2265E107402BA99D78701F

Undersøgelse for klamydia + gonore

Det er muligt at booke en tid ved sygeplejersken, eller uden forudgående aftale at henvende sig ved skranken dagligt mellem kl. 09.00-11.45 mhp klamydia/gonore selvtest (m/k). Inkubationstiden for klamydia er op til 3 uger, dvs at du først bør få taget en klamydia test 3 uger efter samleje, hvor du kan være blevet smittet. Ved symptomer anbefales at du bestiller en tid ved lægen. Ved spørgsmål bedes du maile din faste læge. Svaret får du ligeledes pr mail.

Bestil tid, forny medicin, skriv til lægen.
Login herunder:

Konsultation Telefontid
Mandag 8.00 – 16.00 8.00 – 11.45
Tirsdag 8.00 – 16.00 8.00 – 11.45
Onsdag 8.00 – 16.00 8.00 – 9.00
Torsdag 8.00 – 17.00 8.00 – 11.45
Fredag 8.00 – 16.00 8.00 – 11.45

Allégade Lægerne

Allégade 73
5000 Odense C
Tlf.: 66 12 12 00

Parkering
Der er fire parkeringspladser i tilknytning til klinikken med 1 times gratis parkering ifm lægebesøg. Husk at sætte P-skiven. Derudover er der i reglen muligt at parkere på Allégade hvor der er fri parkering og timeparkering i forskellige områder. Allégade er ensrettet mod vest!

Bus
Odense bybus linie 110 eller 111 fra Banegårdscentret.